ดิว.นินจา

ดิว.นินจา

เกี่ยวกับเรา

ดิว.นินจา เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบควบคุมฝังตัว จากประสบการณ์และผลงานวิจัยของ ดร.วโรดม (ดิว) ตู้จินดา เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันจำหน่ายหนังสือและเปิดสอนคอร์สฝึกอบรม สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบฝังตัว เช่นบอร์ดสำหรับเรียนรู้ระบบควบคุม อยู่ระหว่างการพัฒนา สำหรับข้อมูลที่โพสต์ในเว็บนี้และเว็บไซต์ในกลุ่ม dew.ninja สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์

เว็บนี้ไม่มีบอร์ดสนทนาเพราะไม่มีบุคลากรช่วยบริหาร แต่ท่านสามารถโพสต์คำถามหรือข้อเสนอแนะได้ที่ facebook page ของเรา www.facebook.com/dewninjathai

No comments:

Post a Comment

แนะนำหนังสือ “ตัวควบคุมป้อนกลับบนอินเทอร์เน็ตโดย ESP8266”

ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) คงมีน้อยคนที่จะไม่รู้จัก ในยุคที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นกิจวัตรประจำวันของมนุษย์เ...