ดิว.นินจา

ดิว.นินจา

Thursday, August 30, 2018

การส่งข้อมูลจาก ESP32 ขึ้น NETPIE ผ่าน Arduino UNO + NB-IoT Shield

ปัจจุบัน NB-IoT เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อมีเครือข่ายรองรับทั่วประเทศ โดยมีข้อดีด้านการใช้พลังงานน้อยและส่งได้ระยะทางไกล ทั้ง AIS และ True มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NB-IoT shields โดยสามารถใช้งานร่วมกับบอร์ด Arduino ในตระกูล UNO/Mega และเมื่อไม่นานทีมพัฒนา NETPIE เริ่มเปิดตัวไลบรารี microgear สำหรับใช้งานร่วมกับ NB-IoT พร้อมบทความการใช้งานเบื้องต้น จากการทดสอบพบว่าใช้งานได้ดี ถึงแม้ว่าฟังก์ชันจะยังไม่ครบสมบูรณ์เท่ากับ microgear สำหรับฮาร์ดแวร์อื่นเช่น ESP8266 ก็ตาม

Thursday, July 5, 2018

การใช้ REST API ดึงข้อมูลจาก Feed

ในหนังสือ “ระบบควบคุมและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง” ที่อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับเพื่อส่งสำนักพิมพ์พิจารณา ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลจาก NETPIE Feed โดยใช้ REST API เพื่อนำมาพล็อตและวิเคราะห์ใน Scilab หลังจากนั้นสามารถเขียนข้อมูลรูปแบบ CSV เพื่อเปิดใน Excel ได้ เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไป ที่ถึงแม้อาจไม่ได้ใช้ Scilab แต่สามารถนำแนวทางไปพัฒนาซอฟต์แวร์โดยภาษาที่ตนถนัดได้ เลยขอแชร์เนื้อหาและสคริปไฟล์ไว้ ณ โอกาสนี้

Saturday, May 12, 2018

ทดสอบ push notification บน NETPIE App

นับตั้งแต่ทีม NETPIE ได้พัฒนาแอปปลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือมาได้ระยะหนึ่ง โดยมีส่วนแจ้งเตือนแบบพุช (push notification) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สนใจและกำหนดให้มีการแจ้งเตือน แต่ในช่วงเริ่มต้นบุคคลทั่วไปยังไม่ทราบวิธีการใช้งาน จนกระทั่ง NETPIE ได้ออกบทความอธิบายในส่วนนี้เพิ่มเติมในเวลาต่อมา ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาศึกษากันว่า ส่วนแจ้งเตือนนี้มีประโยชน์อย่างไรรวมถึงการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม การทดสอบนี้จะกระทำกับระบบควบคุมถังน้ำ 3 ระดับ เดิมต้องอาศัยบอร์ด LAG3-ESP32 ที่แจกให้กับผู้เข้าอบรม แต่ปัจจุบันผู้อ่านสามารถทดสอบได้โดยอาศัยการจำลองพลานต์นี้บนผลิตภัณฑ์ ESP32 ที่ท่านมีอยู่โดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมใดๆ รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากบทความ "การจำลองฟังก์ชันถ่ายโอนของพลานต์บน ESP32" โปรแกรมประกอบบทความนี้จะตั้งให้ใช้พลานต์จำลอง หากต้องการเปลี่ยนเป็นใช้บอร์ด LAG3 ให้ใช้คำสั่ง psim=off ผ่านพอร์ตอนุกรม

Thursday, May 10, 2018

การจำลองฟังก์ชันถ่ายโอนของพลานต์บน ESP32

เว็บนี้ได้นำเสนอการพัฒนาตัวควบคุมป้อนกลับบน ESP32 มาสักช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมากตัวอย่างในบทความก่อนหน้านี้จะอาศัยบอร์ด LAG3-ESP32 ซึ่งผู้ที่เคยฝึกอบรมกับเราจะได้รับไปพร้อมกับบอร์ด WEMOS LOLIN32 ทำให้สามารถทดลองตามไปได้ เป็นปัญหาสำหรับผู้ไม่มีบอร์ดและไม่มีเวลาบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ดอเนกประสงค์ บทความนี้จึงนำเสนอการจำลองพลานต์ LAG3 บน ESP32 ที่ให้ผลตอบสนองเช่นเดียวกับที่ได้จากวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดเพิ่มเติมนอกจากบอร์ด ESP32 จากบริษัทใดก็ได้ที่ผู้อ่านมีอยู่ วิธีการนี้สามารถใช้จำลองพลานต์ใดๆ ที่บรรยายในรูปฟังก์ชันถ่ายโอน มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการพัฒนาทั้งตัวควบคุมและพลานต์ไปพร้อมกัน

Sunday, April 29, 2018

การอ่านค่าจากโมดูล LSM9DS1 เพื่อแสดงผลบน NETPIE Freeboard

อาจกล่าวได้ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงผลหรือควบคุมคือการอ่านค่าจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนค่าที่ต้องการวัดเป็นแรงดันหรือกระแสไฟฟ้า หรือเป็นโมดูลสำเร็จที่สามารถอ่านค่าได้ผ่านการสื่อสารประเภทต่างๆ ในปัจจุบันเซนเซอร์มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายขึ้นกับงานที่ต้องการใช้ คุณภาพ ราคา และคุณสมบัติอื่นๆ และส่วนใหญ่ที่มีการใช้งานแพร่หลายจะมีผู้พัฒนาไลบรารีสำหรับอ่านค่าไว้แล้ว โดยเฉพาะสำหรับ Arduino จึงไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเองจากเริ่มต้น แต่ข้อเสียของการใช้ไลบรารีสำเร็จคือมักห่อหุ้มการตั้งค่าต่างๆ ไว้ภายใน ซึ่งบางครั้งต้องมีการดัดแปลงแก้ไข ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้เริ่มต้น ในบทความนี้จะนำเสนอการอ่านค่าจากโมดูล LSM9DS1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดค่าความเร่ง ความเร็วเชิงมุม และสนามแม่เหล็กใน 3 มิติ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนา IoT ที่อยากจะเรียนรู้การอ่านค่าเซนเซอร์อื่นบ้าง นอกเหนือจากอุณหภูมิและความชื้น เนื้อหาจะกล่าวถึงการอ่านค่าจากโมดูลเพื่อแสดงผลบน NETPIE Freeboard เท่านั้นโดยยังไม่มีการควบคุมใดๆ

Wednesday, April 25, 2018

ตัวควบคุมแขนกล 2 ก้านต่อบน ESP32 และ NETPIE

ในหนังสือ "การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม" รวมถึงการบรรยายในชั้นเรียน ตัวอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อขยายความเนื้อหาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือ แขนกล 2 ก้านต่อ (2-link manipulator) เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย 2 ข้อต่อแบบหมุนและเคลื่อนที่ในระนาบ 2 มิติ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และโมเดล เมื่อผู้เรียนเข้าใจสาระของเนื้อหาในส่วนนั้นอย่างถ่องแท้แล้วก็จะขยายผลไปยังหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเรียนรู้เชิงปฏิบิตทำได้เพียงสร้างโมเดลบนซอฟต์แวร์ Scilab และจำลองการทำงานเพื่อดูผลตอบสนองเท่านั้น เคยมีนิสิตสร้างโมเดลต้นแบบโดยใช้มอเตอร์ขนาดเล็กที่ไม่มีการป้อนกลับขับข้อต่อ ซึ่งสามารถใช้ในการศึกษาศาสตรหุ่นยนต์เบื้องต้น เช่นจลนศาสตร์ข้างหน้าและผกผัน (forward and inverse kinematics) แต่ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจริงจะต้องมีการป้อนกลับเพื่อชดเชยผลกระทบทางพลวัตเมื่อหุ่นยนต์มีการเคลื่อนที่ ดังนั้นในบทความนี้จะนำเสนอการสร้างโมเดลของแขนกล 2 ก้านต่ออย่างง่าย ด้วยราคาที่ไม่ทำให้กระเป๋าแฟบ ขับเคลื่อนโดยดีซีมอเตอร์และมีการป้อนกลับตำแหน่งโดยเอนโคเดอร์ ตัวควบคุมอิมพลิเมนต์บน ESP32 อาศัยไลบรารี FreeRTOS และสามารถแสดงผลและควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอาศัยบริการคลาวด์ของ NETPIE

Tuesday, April 3, 2018

แนะนำการติดตั้งและใช้งาน NETPIE App บนมือถือ

NETPIE มีแอ็ปบนมือถือด้วยนะ รู้หรือยัง ? ตัวผู้เขียนเองยังต้องรับสารภาพว่าเพิ่งทราบข่าวนี้จากกลุ่ม Line ของผู้ฝึกอบรมในรอบเดียวกัน ดังนั้นบทความสั้นนี้จะกล่าวแนะนำการติดตั้งและใช้งานบนโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android (ซึ่งความจริงแล้วสำหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไปคงไม่ต้องแนะนำอะไรมาก เพราะขั้นตอนการติดตั้งก็เหมือนกับแอปมือถือทั่วไป) เมื่อติดตั้งแล้วจะสามารถเข้าสู่ Freeboard เพื่อแสดงผลและสั่งงานได้เหมือนกับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ว่าการสร้าง และตั้งค่าต่างๆ ให้กับ widgets ไม่สามารถทำบน App ได้ (ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วคงไม่สะดวกอยู่แล้วที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือ)

แนะนำหนังสือ “ตัวควบคุมป้อนกลับบนอินเทอร์เน็ตโดย ESP8266”

ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) คงมีน้อยคนที่จะไม่รู้จัก ในยุคที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นกิจวัตรประจำวันของมนุษย์เ...